Nieistniejąca drewniana dzwonnica z ul. Odrzańskiej

w pobliżu ulic: Odrzańska, Piaskowa

Ulica Odrzańska

w pobliżu ulic: Odrzańska

Ulica Odrzańska

2 kwietnia 2019

Przedział czasowy:

Na kościelnych schodach

w pobliżu ulic: Odrzańska

Na kościelnych schodach

11 stycznia 2019

Przedział czasowy:

Zima na ulicy Odrzańskiej

w pobliżu ulic: Odrzańska

Zima na ulicy Odrzańskiej

29 listopada 2018

Przedział czasowy:

Dawna ulica Tschicherziger widziana z daleka

Dawna ulica Tschicherziger widziana z daleka

27 września 2018

Przedział czasowy: ,

Cmentarz na ul. Odrzańskiej

w pobliżu ulic: Odrzańska, Piaskowa

Cmentarz na ul. Odrzańskiej

4 września 2018

Przedział czasowy:

Kościół pw. Św. Stanisława Kostki

w pobliżu ulic: Odrzańska

Wnętrze siedziby Bractwa Kurkowego przy obecnej Odrzańskiej

w pobliżu ulic: Odrzańska

Rycina z najważniejszymi miejscami w dawnym Sulechowie
Wnętrze Domu strzeleckiego

w pobliżu ulic: Odrzańska

Wnętrze Domu strzeleckiego

19 kwietnia 2018

Przedział czasowy:

Budynki Pedagogium widziane z wieży kościoła pw. Kostki
Ulica Piaskowa i Al. Wielkopolska

Ulica Piaskowa i Al. Wielkopolska

7 grudnia 2017

Przedział czasowy:

Pedagogium na litografii z XIX wieku

Pedagogium na litografii z XIX wieku

28 października 2017

Przedział czasowy:

Wnętrze kościoła na ul. Odrzańskiej - Neue Kirche

w pobliżu ulic: Odrzańska

w pobliżu ulic: Odrzańska

Budynek Bractwa Kurkowego

w pobliżu ulic: Odrzańska

Budynek Bractwa Kurkowego

3 marca 2017

Przedział czasowy: , ,

Wybierz coś dla siebie